Liquidatiereserve: overzicht van interessante recente rulings

Liquidatiereserve: overzicht van interessante recente rulings

ONLINE webinar

De afgelopen maanden publiceerde de Dienst Voorafgaande Beslissingen een aantal voor de praktijk  zeer interessante rulings, die we voor u grondig analyseren en evalueren.
 

Inhoud

Volgende items komen (onder meer) aan bod :
 • Kunnen we nog een liquidatiereserve aanleggen als de vennootschap in vereffening is?
 • Liquidatiereserve of VVPR-bis?
 • Kan de verkoop van een deelneming in de loop van het boekjaar er alsnog voor zorgen dat de vennootschap “klein” is in de zin  van artikel 1:24 WVV?
 • Hoe de liquidatiereserve optimaliseren als de vennootschap zowel  natuurlijke personen als rechtspersonen als aandeelhouder heeft?

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus/documentatiebundel en bijhorende ppt. 
De syllabus bevat – als documentatie- een volledige bespreking van de liquidatiereserve


Attest


Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1 uur ITAA
   

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR van 1 uren uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  07/12/2021 14:00:00 15:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €115 (excl. BTW). Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €100  (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie