Wederopbouwreserve: nieuwe steunmaatregel voor vennootschappen

Wederopbouwreserve: nieuwe steunmaatregel voor vennootschappen

ONLINE live webinar

Met de wederopbouwreserve kunnen vennootschappen de weerslag van de COVID-19 pandemie op hun eigen vermogen opvangen en hun solvabiliteit geleidelijk aan herstellen. Via een tijdelijk vrijgestelde reserve kan de vennootschap haar post-covid winsten fiscaal vrijstellen in de aanslagjaren 2022, 2023 en/of 2024. Hierbij is wel vereist dat de vennootschap die van de steunmaatregel wil genieten haar eigen vermogen en haar tewerkstellingspeil behoudt.
De toepassing van de wederopbouwreserve is optioneel en kan worden gecombineerd met andere COVID-19-steunmaatregelen (bv. de carry-backregeling).


Inhoud

Tijdens dit webinar worden o.m. de volgende vragen beantwoord:

 • Wie komt in aanmerking voor de wederopbouwreserve en wie is uitgesloten?
 • Wat is het maximumbedrag dat fiscaal kan worden vrijgesteld? Hoe wordt dit bedrag concreet bepaald?
 • Hoe moet een wederopbouwreserve boekhoudkundig worden aangelegd volgens de CBN? Hoe loopt dit via de belastingaangifte?
 • Wanneer wordt de reserve boekhoudkundig teruggenomen en fiscaal belast?
 • Hoe interageert de wederopbouwreserve met andere fiscale maatregelen (bv. carry back, fiscale consolidatie, tax shelter)?
 • Hoe wordt de wederopbouwreserve behandeld in een reorganisatiecontext?

 

Attesten

ITAA: 2 uur


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Pieter-Jan Wouters

  Pieter-Jan Wouters

  Senior Tax Manager bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

  Kwaliteitsgarantie

  Senior Tax Manager bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie