Aftrek van financieringskosten: een stand van zaken

Aftrek van financieringskosten: een stand van zaken

ONLINE live webinar

De fiscale aftrekbaarheid van financieringskosten is onderworpen aan een hele reeks van algemene voorwaarden, aftrekbeperkingen en antimisbruikbepalingen.
In dit webinar wordt gefocust op de nieuwigheden rond de aftrekbeperking van het financieringskostensurplus (artikel 198/1 WIB92), waaronder de circulaire van 5 oktober 2021, het koninklijk besluit van 17 juni 2021 en de meest recente rulingpraktijk. Ook wordt gefocust op praktische aandachtspunten (bv. afschaffing van de IBOR, impact van reorganisaties binnen de groep, spill-over effecten bij de ‘ad hoc’ consolidatie, enz.) en mogelijkheden tot optimalisaties.


Daarnaast wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de aftrek van kosten ter financiering van een dividenduitkering of kapitaalvermindering. In de voorbije vijf jaar kreeg de belastingplichtige meermaals het deksel op zijn neus in de rechtspraak ter zake. Toch betekent dit niet dat dergelijke financieringskosten niet langer een aftrekbare beroepskost zouden zijn. Maar het beantwoorden van de finaliteitsvoorwaarde dient evenwel afdoende te worden bewezen.


Inhoud

Tijdens dit webinar worden de volgende vragen beantwoord:

 • Hoe moeten de recente uitspraken van de hoven van beroep en het Hof van Cassatie worden geïnterpreteerd?
 • Ligt deze rechtspraak in lijn met de zienswijze van de Dienst Voorafgaande Beslissingen?
 • Wanneer wordt de zakelijkheidstoets van de schuldfinanciering best gemotiveerd?
 • Wanneer is deze bewijsvorming sluitend? Welke elementen dient deze bewijsvorming ten minste te bevatten?
 • Is het risico op de toepassing van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, § 1 WIB92) reëel?

 •  

Attesten

ITAA: 2 uur

Automatische upload ITAA attesten
Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.


Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Pieter-Jan Wouters

  Pieter-Jan Wouters

  Executive Director bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

  Kwaliteitsgarantie

  Executive Director bij EY. Ondersteunt & adviseert ondernemingen op het vlak van vennootschapsbelasting en internationale fiscaliteit. Auteur van verschillende fiscale bijdragen, gastdocent Thomas More, spreker op seminaries over diverse fiscale topics

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie