De verzekering D&O

De verzekering D&O

ONLINE live webinar

Ondernemen is risico nemen. Dat geldt ook voor de ondernemer als privé persoon. Want als bestuurder van een vennootschap kan hij of zij een fout maken. Voor de schade die die fout oplevert kan de betrokkene aansprakelijk worden gesteld. En die schadevergoeding kan ten laste worden gelegd van het privé vermogen van de aansprakelijke.

De aansprakelijkheid van de maatschappelijke lasthebber van een vennootschap is aldus een belangrijk risico dat iedere bestuurder van een bedrijf loopt.  Ontsnappen eraan is eigenlijk onmogelijk. Maar dit risico verzekeren kan en is zelfs zeer sterk aanbevolen.

De verzekering voor de aansprakelijkheid van bestuurders, of afgekort in het Engels D&O (directors and officers) is dan ook een belangrijk onderdeel van het verzekeringsaanbod voor bedrijven.


Dit seminarie schets de aansprakelijkheidsrisico’s en de verzekering ervan.
 

Inhoud

 • Situering van het risico
   
 • Het probleem: aansprakelijkheid
  - Wat is aansprakelijkheid?
  - Welke aansprakelijkheid loopt een bestuurder?
 • Enkele oplossingen die niet werken
   
 • De verzekering D&O
  - Wat is verzekerd?
  - Wie is verzekerd?
  - Uitsluitingen
  - Juridische elementen
  - Tips en tricks

Doelstelling van de opleiding

Na deze opleiding

• De verzekering D&O uitleggen aan klanten
• De juridische aspecten van een D&O begrijpen
• De uitsluitingen aangeven
• Begrijpen waar de aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap precies ligt
• Uitleggen wat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap inhoudt`
• Hoe de D&O die aansprakelijkheid indekt

EQF score : 7
Module: niet-leven, Aansprakelijkheidsverzekeringen en Rechtsbijstand (takken 13 en 17)

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website
Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie