Diverse inkomsten: een grondige analyse

Diverse inkomsten: een grondige analyse

ONLINE live webinar

De diverse inkomsten is de restcategorie in de inkomstenbelastingen, allen opgenomen in slechts één wetsartikel (artikel 90 WIB92).  Het is een mengelmoes van belastbare bestanddelen. 
Wij analysen voor u de diverse items, zoals het vangnetartikel 90,1°, de  meerwaarden op aandelen (artikel 90,9° WIB 92), de meerwaarden op onroerende goederen (artikelen 90,8° en 10° WIB 92), de roerende verhuur en onderverhuur, de inkomsten uit deeleconomie (artikel 90, 1° bis WIB92) alsmede de minder bekende inkomsten (zoals onder meer prijzen voor kunstenaars en sporters (artikel 90,2° en 2°bis WIB92) .

Ook het begrip “normaal beheer van een privaat vermogen” dat recent overeind werd gehouden door het Grondwettelijk Hof komt uitgebreid aan bod. 

 

Inhoud

Volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat verstaan we onder winstgevende bezigheden?
 • Wat zijn de karakteristieken van een speculatief handelen?
 • Wat begrijpen we onder een normaal beheer van een privépatrimonium?
 • Vanaf wanneer is er sprake van een beroepsinkomen in plaats van een divers inkomen?
 • Wanneer is de meerwaarde op verkoop van aandelen belastbaar?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij onderverhuur en overdracht van huur?
 • Wanneer zijn meerwaarden op privatieve gronden belastbaar? Quid inzake geschonken gronden?  Wat zijn de tarieven?
 • Wanneer zijn meerwaarden op privatieve gebouwen belastbaar? Geldt dit ook voor het woonhuis?  Wat zijn de tarieven?
 • Zijn prijzen voor kunstenaars en sporters belastbaar, en aan welk tarief 


Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus en powerpointpresentatie.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing

 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling

 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website

 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 3u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  13/06/2022 14:00:00 17:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie