Medische acceptatie in verzekeringen

Medische acceptatie in verzekeringen

ONLINE live webinar

Bij heel wat verzekeringen is een medische acceptatie mogelijk.  Denk daarbij aan de schuldsaldoverzekering, maar ook het gewaarborgd inkomen, de hospitalisatieverzekering en zelfs de ongevallenpolis. Telkens wordt er gepolst naar het medisch verleden.
Die acceptatie kan aanleiding geven tot bijpremies, uitsluitingen en zelfs weigeringen. Het ligt voor de hand dat de wetgever hier regelgevend heeft opgetreden.


De wetgeving over die acceptatie is echter behoorlijk versnipperd; dit seminarie brengt alle wettelijke bepalingen samen en geeft praktische tips mee. Het aspect van GDPR komt ook kort aan bod. 

 

Inhoud

 • Medische acceptatie: algemene wettelijke bepalingen
   
 • Medische acceptatie in levensverzekering
  - Schuldsaldoverzekering
  - Wet Partyka
  - Wet recht op vergeten worden
  - andere levensverzekeringen
  - Voorbestaande aandoeningen en sociale dekkingen in groepsverzekering en VAPZ
 • Medische acceptatie bij ziekteverzekeringsovereenkomsten
  - Het verschil tussen individuele en beroepsgebonden overeenkomsten
  - Medische acceptatie bij niet-beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten
       . Voorbestaande aandoeningen
       . Onbetwistbaarheid
       . Acceptatie chronische ziekten
       . Wat zegt de markt
  - Medische acceptatie bij beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten
       . Bij aanvang van de polis
       . Bij individuele verderzetting
 • Medische acceptatie bij ongevallenverzekeringen
   
 • Gewaarborgd inkomen en de nieuwe gedragscode van 1/2/2022
   
 • Medische acceptatie en GDPR
   
 • En de toekomst?
   

Doelstelling van dit seminarie

Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om:

• inzicht te hebben in de wettelijke bepalingen rond medische acceptatie
• klanten kunnen adviseren bij de procedure inzake medische acceptatie bij diverse polissen
• de Wet Verwilghen en Partyka in hun kader kunnen plaatsen
• de wet op het recht op vergeten worden kunnen uitleggen
• klanten het belang kunnen wijzen van de bescherming die ze hebben bij voorbestaande aandoeningen
• bij schade de klant met kennis van zaken bij te kunnen staan
• Te begrijpen wat de diverse marktspelers over voorbestaande aandoeningen zeggen
• Inzicht hebben in de nieuwe gedragscode van Assuralia inzake gewaarborgd inkomen
• Uit te leggen hoe de toekomst er zou kunnen uitzien inzake medische acceptatie


Online seminarie

Dit seminarie is een live webinar. 

Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing

 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling

 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website

 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

Attesten

FSMA: BEST Seminars is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A 

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punten verzekering
 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie