Meervoudig stemrecht & asymmetrische winstverdeling

Wat zijn de mogelijkheden & risico’s op fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak? - Meervoudig stemrecht & asymmetrische winstverdeling

ONLINE live webinar

Het Wetboek  Vennootschappen en Verenigingen 2019 laat ook in de BV en CV toe dat afgeweken wordt van gelijke winstverdeling en van het evenredig stemrecht. Deze versoepeling biedt vele mogelijkheden voor het uitbouwen van bepaalde structuren. De band tussen de waarde van de aandelen en de aan de aandelen verbonden rechten wordt volledig losgelaten waardoor heel veel combinaties mogelijk zijn. Dit vereenvoudigt het aantrekken van aandeelhouders (financiers), maar opent ook veel mogelijkheden naar een eenvoudiger successieplanning.

In deze sessie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op vennootschapsrechtelijk vlak, en wat de valkuilen kunnen zijn op fiscaal vlak. Zo analyseren we de recente rulings inzake asymmetrische winstuitkeringen van liquidatiereserves, en het begrip preferente aandelen in het kader van de gewijzigde VVPR-bis wetgeving (wet houdende diverse fiscale bepalingen van 21 juni 2022).

Wij besteden ook aandacht aan de vraag welke weg een bvba moet volgen om winst en/of stemrechten te moduleren.


Inhoud

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Welke mogelijkheden zijn er om rechten te differentiëren?
 • Hoe kunnen we de winstverdeling moduleren in een BV? 
 • Kunnen we winstrechten moduleren en wat zijn de beperkingen
 • Kunnen we aandeelhouders uitsluiten van de winstverdeling?
 • Wat zijn de risico’s aan het moduleren van winstrechten?
 • Zijn winstbewijzen een alternatief?
 • Is dit een hinderpaal voor VVPRbis- aandelen?
 • Moeten noodzakelijkerwijze afzonderlijke types van aandelen worden gecreëerd?
 • Kunnen we liquidatiereserves optimaliseren door het moduleren van de winstrechten?
 • Zijn er beperkingen aan het meervoudig stemrecht?
 • Wat is het procedurieel kader om winst- en/of stemrechten te differentiëren?


Dit alles wordt verwerkt in een uitgebreide (full tekst)syllabus en powerpointpresentatie.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie