Verbouwingen tijdens zakelijke rechten: fiscale gevolgen nu & in de toekomst

Verbouwingen tijdens zakelijke rechten: fiscale gevolgen nu & in de toekomst

ONLINE live webinar

Sinds 1 september 2021 is het nieuwe boekdeel 3 van het NBW “goederenrecht” in werking getreden, die (onder meer) de zakelijke rechten moderniseerde.  De vergoedingsregels voor opstallen en verbouwingen bij opstal en vruchtgebruik worden grondig herschreven, hetgeen uiteraard ook verregaande fiscale gevolgen zal hebben. 
Er komt nu een wettelijk kader voor een vergoedingsregel op grond van de leer van de onrechtmatige verrijking.

Maar alle overeenkomsten opgemaakt voor 1 september 2021 blijven nog onder het oude recht sorteren. Kortom, hoog tijd om zowel de nieuwe als de bestaande regeling (met de talrijke rechtspraak en rulings) grondig te analyseren.


In het eerste deel bespreken we het nieuwe wettelijk kader van de verbouwingswerken bij opstal en vruchtgebruik, dat in beide gevallen steunt de leer van de onrechtmatige verrijking. Ook de nieuwe definiering van “grove herstellingen” en “verbeteringswerken” komen aan bod.  Ook stellen we ons de vraag of het zinvol is bestaande overeenkomsten te wijzigen, en zo ja, hoe dit in concreto moet gebeuren.

In het tweede deel analyseren we de vele rechtspraakcasussen  en ruling (oude recht), waar stilaan toch wel een aantal lijnen kunnen ontdekt worden sinds enige tijd.  


Inhoud

Volgende onderwerpen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat begrijpen we onder de theorie van onrechtmatige verrijking die nu civielrechtelijk het nieuwe criterium uitmaakt?
 • Hoe wordt dit principe in concreto toegepast?
 • Vanaf wanneer is het nieuwe recht toepasselijk?
 • Kan en een bestaande overeenkomst wijzigen in functie  van het nieuw recht?
 • Wat is het standpunt van de fiscus en Vlabel op het nieuwe boek 3 NBW?
 • Wat zijn de aandachtspunten in de vestigingsakte met betrekking tot verbouwingswerken onder het nieuw recht?
 • Maakt men nog steeds een onderscheid tussen verbeteringswerken en verbouwingswerken?
 • Wat verstaat de wetgever onder het geherformuleerde begrip “grove herstellingen”?
 • Wie draagt de kosten van verbouwingswerken? Wanneer zijn zij belastbaar?
 • Wat is het verschil tussen verbeteringswerken en herstellingen?
 • Is de grondeigenaar steeds een vergoeding verschuldigd, en zo ja, hoe wordt deze berekend ?
 • Kan de verplichte afbraak van de opstallen taxatie in hoofde van de grondeigenaar vermijden?
 • Wat is het standpunt van de rulingcommissie?
 • Geleden dezelfde regels in de hypothese waarbij de grondeigenaar een vennootschap is?

Dit alles wordt opgenomen in een uitvoerige syllabus en powerpointpresentatie.

 

Online live webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

 • foto van de spreker Guy Poppe

  Guy Poppe

  Fiscaal jurist gespecialiseerd in fiscaal & vennootschapsrecht sinds '94. Voorheen belastingadviseur. Spreker bij diverse (niet) commerciële organisaties. Auteur fiscale tijdschriften, boeken & fiscale databanken: fiscaliteit, vzw's & venn

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat gespecialiseerd in Fiscaal recht. Hij is auteur van de uitgaven “Vademecum voor de vzw” en Praktijkboek vzw’s en directe belastingen” uitgegeven door Intersentia en veelgevraagd docent.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €175 en €150 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €115

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie