10 tips bij de opmaak van een begunstigingsclausule in een levensverzekering

10 tips bij de opmaak van een begunstigingsclausule in een levensverzekering

ONLINE webinar

Een levensverzekering wordt steeds vaker gebruikt in het kader van successieplanning. Je kan op je hoofd een overlijdensverzekering afsluiten en iemand aanduiden als begunstigde bij overlijden. Dit heeft dezelfde uitwerking als een testament.

Dankzij het nieuwe erfrecht heb je sinds 1 september 2018 meer vrijheid om je vermogen na te laten aan wie je wil. Een levensverzekering kan je hierin als planningsinstrument gebruiken. Het is een alternatief voor een testament.
Het is heel belangrijk om na te gaan hoe je de begunstigingsclausule het beste omschrijft. Wat kunnen de gevaren zijn? En wat met de eventueel verschuldigde successierechten (erfbelasting)?

Aan de hand van praktische tips kom je tijdens dit seminarie alles te weten over hoe je de begunstigingsclausule optimaal kan omschrijven.
 

Inhoud

Hoe stel ik de begunstigingsclausule van mijn levensverzekering zo optimaal mogelijk op?

Volgende items komen oa. aan bod:

 • Begunstigingsaanduiding op naam of generiek
 • Aandacht voor ‘de kinderen’ en ‘de echtgeno(o)t(e)
 • Plaatsvervangende begunstigde
 • Aanvaardende begunstigde
 • De wettelijke erfgenamen/de nalatenschap
 • Combinatie met testament
 • Schuldeisers
 • Fiscale contracten
 • Levensverzekering als alternatief voor testament
 • Generation skipping


Attest 

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punten verzekering: FSMA
 • 2 uur: ITAA
   

Automatische upload ITAA attesten

Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Bart Chiau

  Bart Chiau

  Bart Chiau is professor aan UGent, Senior expert competence center bij NN en trainer in de financiële sector. Auteur van diverse professionele uitgaven ivm successieplanning & verzekeringen.

  Kwaliteitsgarantie

  Bart Chiau is professor aan UGent en werkt als trainer in de financiële sector. Hij is auteur van diverse professionele uitgaven in verband met successieplanning en verzekeringen.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  03/05/2023 10:00:00 12:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie