2e pijler verzekeringen & ontslag: wat kan de verzekerde doen?

groep, IPT & VAPW? - 2e pijler verzekeringen & ontslag: wat kan de verzekerde doen?

Online live webinar

Heel wat bedrijven hebben een aanvullend pensioen. Dat kan voor een werknemer zijn of de zelfstandige bedrijfsleider.  Zoals zovele zaken in het leven is de relatie met een onderneming niet voor eeuwig.  Om allerlei redenen kunnen werknemers en ook bedrijfsleiders afscheid nemen en een andere weg in het professionele leven zoeken.

Wat gebeurt er dan met dat aanvullend pensioen? 
Wat zijn de mogelijkheden?
Welke waarborgen biedt de wet?
Kan er worden afgekocht? 
En is het mogelijk om de reserves van de pensioenverzekering over te dragen?


Op deze en andere vragen levert dit seminarie een antwoord zodat de professionele tussenpersoon de klant ook op dit vlak kan adviseren. 
 

Inhoud

 • Domeinafbakening:
  - het 4 pijler systeem
  - waarom POZ, VAPZ en RIZIV niet?
 • Groepsverzekering
  - Verworven rechten
  - Mogelijke keuzes
  - Afkoop
  - Transfer
  - Wat indien de polis wordt gebruikt voor vastgoedfinanciering?
 • IPT voor werknemers
  - Verworven rechten
  - Mogelijke keuzes
  - Afkoop
  - Transfer
  - Wat indien de polis wordt gebruikt voor vastgoedfinanciering
 • IPT voor zelfstandigen
  - Verworven rechten
  - Mogelijke keuzes
  - Afkoop
  - Transfer
  - Wat indien de polis wordt gebruikt voor vastgoedfinanciering
 • VAPW voor werknemers
  - Heropfrissing
  - Verworven rechten
  - Mogelijke keuzes
  - Afkoop
  - Transfer
  - Wat indien de polis wordt gebruikt voor vastgoedfinanciering
 • Conclusie
Na het volgen van deze opleiding moet men in staat zijn om
 • Uitleggen aan klanten wat de mogelijkheden zijn na ontslag met aanvullende  pensioenen
 • Aangeven dat afkoop niet mogelijk is
 • Aantonen aan klanten waarom een transfer wellicht geen goede zaak is

Dit is een opleiding EQF niveau: 6 en 7
 

Attesten

FSMA: BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

 • 1,5 punt verzekering
ITAA: 2 uur

Online webinar

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (= startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:

 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website


Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Tijdens het seminarie is er een aanwezigheidscontrole. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

 • foto van de spreker Gerrit Van Daele

  Gerrit Van Daele

  Professor UGent, Gastprofessor KULeuven, Bestuurder nv Fitrama, Bestuurder Xerius. Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

  Kwaliteitsgarantie

  Professor UGent
  Gastprofessor KULeuven
  Bestuurder nv Fitrama
  Bestuurder Xerius
  Auteur van meerdere publicaties in verband met verzekeringen

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest van 2u uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  02/03/2023 10:00:00 12:00:00 Online Online seminarie Inschrijven

deelname

De intekenprijs voor dit webinar bedraagt €185 en €160 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Extra deelnemers van een zelfde kantoor betalen €130

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille: www.kmoportefeuille.be
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden op www.liberform.beBij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. De factuur ontvangt u nadien via mail.

Inschrijven voor dit seminarie